Dokumenty do kredytu samochodowego

Dokumenty do kredytu samochodowego

Kredyty samochodowe pojawiły się w ofercie Polskich banków stosunkowo niedawno. Szybko jednak znalazły swoich klientów. Ich niewątpliwą zaletą jest stosunkowo niskie oprocentowanie, korzystny system spłaty rat oraz wysokość kredytu, na jaki może liczyć klient banku. Wadą, liczne dokumenty, które musimy przygotować, zanim wystąpimy o przyznanie nam kredytu.

Jak w przypadku każdego kredytu musimy przede wszystkim mieć dokumenty, które potwierdzą naszą tożsamość. Niezbędny będzie oczywiście dowód osobisty oraz drugi dokument, który zawiera numer PESEL oraz nasze dane osobowe. Może to być paszport lub prawo jazdy. Niektóre banki honorują także legitymację studencką, ale nie jest to niestety regułą. Każdy wnioskodawca musi też posiadać dokument, który zweryfikuje poziom osiąganych dochodów, co jest warunkiem absolutnie niezbędnym do uzyskania kredytu. Najprościej mają te osoby, które są zatrudnione na podstawie bezterminowej umowy o pracę. W ich przypadku wystarczy zwykłe zaświadczenie o zarobkach, które można uzyskać w księgowości danego zakładu pracy. W przypadku gdy kredytobiorca prowadzi działalność gospodarczą, niezbędne będą wszystkie dokumenty firmy w postaci wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, KRS, Regon oraz NIP. Bank może też wymagać od nas zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych, które potwierdzi, że nie zalegamy ze składkami i podatkami. Konieczne będzie też zaświadczenie o wysokości dochodów na podstawie PIT-36 lub sprawozdania finansowego firmy. Więcej na stronie https://www.santanderconsumer.pl/kredyty-samochodowe/

O ile w przypadku kredytu gotówkowego wymienione dokumenty wystarczyłyby do uzyskania pozytywnej decyzji, to w przypadku kredytu samochodowego musimy zgromadzić jeszcze dokumenty dotyczące samego pojazdu. Chodzi tu przede wszystkim o kserokopię dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu. Niezbędne będzie też zaświadczenie z sądu, które potwierdzi, że pojazd nie został wpisany w rejestr zastawów. Ostatecznie musimy przedstawić też dokument dotyczący zakupu samochodu. Może być to umowa kupna-sprzedaży lub faktura VAT.